Artikel 1 – Partijen

1.1- Verkoper: Itak Demir

E-commerce website adres: https://demirpharma.com/

Adres: Mahmud Cifekt Pasha District, School Street 34 A Sisli, Istanbul

Telefoon: +90534516 22 31

1.2- Koper:

Een persoon die als klant lid is van de winkelsite https://demirpharma.com/.

Adres- en contactgegevens die worden gebruikt terwijl leden prevaleren.

Artikel 2 – Onderwerp

Het voorwerp van dit contract is wet nr. 4077 betreffende consumentenbescherming, toepassingsprincipes en overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van het product, hieronder staan ​​de kwalificaties en de verkoopprijs die de koper elektronisch heeft aangevraagd bij de verkoper. website https://demirpharma.com/. Het is de vaststelling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.

Artikel 3 – Het product waarop de overeenkomst betrekking heeft

 

 

Het type, type, aantal, merk/model en kleur van de producten zijn als volgt.

Het bestaat uit het type, de hoeveelheid, het merk/model, de kleur, het aantal goederen/producten/diensten, de verkoopprijs, de betalingsmethode en informatie op het moment van het voltooien van de bestelling.

Het adres, de factuur, het afleveradres en de af te leveren persoon bestaat uit de gegevens op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

 

Artikel 4 – Algemene bepalingen

4.1- De koper verklaart op de website van de verkoper kennis te hebben genomen van en bekend te zijn met de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van de producten waarop het contract betrekking heeft en de nodige elektronische bevestiging te hebben gegeven.

4.2- Het productobject van het contract wordt geleverd aan de koper of aan de persoon/organisatie op het adres dat is aangegeven binnen de termijn die is aangegeven in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand van woonplaats van de koper voor elk product, op voorwaarde dat dit is niet langer dan de wettelijke termijn van dertig dagen.

4.3- In het geval dat het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt geleverd aan een andere persoon/organisatie dan de koper, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de te leveren persoon/organisatie de levering niet in ontvangst neemt.

4.4- Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om het gecontracteerde product op een degelijke en volledige manier te leveren, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met de garantiedocumenten en eventuele gebruikershandleidingen.

4.5- Voor de levering van het productobject van het contract, moet de prijs van het product of de producten worden betaald via de door de koper gewenste betalingsmethode. Als de prijs van het product om welke reden dan ook niet wordt betaald of geannuleerd in de bankadministratie, wordt de verkoper geacht te zijn vrijgesteld van zijn verplichting om het product te leveren.

4.6- In het geval dat de bank of financiële instelling de prijs van het product niet aan de verkoper betaalt vanwege oneerlijk of illegaal gebruik van de creditcard van de koper door onbevoegde personen na levering van het product, moet de koper het aan de koper afleveren Het is noodzakelijk om het product binnen 3 dagen naar de verkoper te sturen, op voorwaarde dat in dit geval de verzendkosten voor rekening van de koper zijn.

4.7- Indien de verkoper het product waarop de overeenkomst betrekking heeft niet op tijd kan leveren door overmacht of ongebruikelijke omstandigheden zoals weersomstandigheden die het transport verhinderen of het transport onderbreken, is de verkoper verplicht de koper op de hoogte te stellen. In dit geval kan de koper gebruik maken van een van de rechten om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft eventueel te vervangen door het vorige, en/of de leveringstermijn uitstellen totdat de belemmering is weggenomen. In het geval dat de koper de bestelling annuleert, wordt het aan hem betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig betaald.

4.8- Defecte of beschadigde producten die zijn verkocht of die geen garantiecertificaat hebben, kunnen binnen de garantievoorwaarden naar de verkoper worden gestuurd voor de noodzakelijke reparatie, in welk geval de verzendkosten voor rekening van de verkoper zijn.

4.9- Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor typografische fouten en onjuiste invoer van prijzen.

 

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De koper heeft het herroepingsrecht binnen 7 dagen na levering van het gecontracteerde product aan hemzelf of aan de persoon/organisatie op het opgegeven adres. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de verkoper binnen deze termijn per fax, e-mail of telefoon op de hoogte worden gesteld en mag het product niet worden gebruikt binnen de bepalingen van artikel 6. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, is het verplicht om de originele factuur en een kopie van het leveringsrapport van de goederen waaruit blijkt dat het product dat aan de derde partij of de koper is geleverd, is verzonden naar de verkoper. De prijs van het product wordt binnen 7 dagen na de aankoop aan de koper geretourneerd