MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI: Aytaç Demir
E-ticaret sitesi adresi: https://demirpharma.com/
Adres : Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, okul caddesi 34 a Şişli İstanbul
Telefon : +90 0534 516 22 31
1.2- ALICI:
https://demirpharma.com/ alışveriş sitesine müşteri olarak üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri geçerli olacaktır.
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Uygulama Esasları ve Mesafeli Sözleşmelerdir. SATICI’nın https://demirpharma.com/ web sitesi. Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Adeti, Marka/Modeli, Rengi aşağıdaki gibidir.
Türü, miktarı, marka/modeli, rengi, mal/ürün/hizmet adedi, satış fiyatı, ödeme şekli, siparişin kesinleştiği andaki bilgilerden oluşur.
Adres, fatura, teslimat adresi ve teslim edilecek kişi, siparişin kesinleştiği andaki bilgilerden oluşur.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup öğrendiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, internet sitesinde yer alan ön bilgilerde belirtilen süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. yasal 30 günlük süreyi aşamaz.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme yöntemi ile ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI, ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde ALICI, ALICI’ya teslim edecektir. . Ürünün 3 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur, bu durumda kargo ücreti ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI, sözleşme konusu ürünü mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava koşulları, nakliyenin kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle süresinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, siparişi iptal etme, sözleşme konusu ürünü varsa emsali ile değiştirme ve/veya teslimat süresini engel ortadan kalkana kadar geciktirme haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve eksiksiz olarak ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan veya olmayan ürünlerin arızalı veya hasarlı ürünleri garanti şartları dahilinde gerekli onarım için SATICI’ya gönderilebilir, bu durumda kargo masrafları SATICI tarafından karşılanır.
4.9- Yazım hatalarından ve yanlış fiyat girişinden firmamız sorumlu tutulamaz.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması zorunludur. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair fatura aslını ve kargo teslim tutanağı fotokopisini iade etmek. Bu belgelerin kendisine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılaştırılır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Geri çekilme hakkı