Gizlilik Sözleşmesi

Son Güncelleme: 16.03.2024

DEMİR PHARMA KOZMETİK TİCARET A.Ş. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR

1.1. "Demir Pharma Kozmetik Ticaret A.Ş." veya "Şirket": Demir Pharma Kozmetik Ticaret A.Ş. şirketini ifade eder.

1.2. "Müşteri": Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan veya Şirket'in hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.3. "Kişisel Bilgiler": Müşteri'nin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder.

2. GİZLİLİK

2.1. Şirket, Müşteri'nin kişisel bilgilerini gizli tutmayı taahhüt eder.

2.2. Müşteri'nin kişisel bilgileri, yasal gereklilikler veya Şirket'in hizmetlerini yürütmek amacıyla gereken durumlarda kullanılabilir. Ancak, bu bilgilerin gizliliği konusundaki taahhüt devam eder.

2.3. Şirket, Müşteri'nin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz veya satmaz, ancak işbu sözleşme kapsamında açıkça belirtilen durumlar haricinde.

3. KULLANIM VE SAKLAMA

3.1. Şirket, Müşteri'nin kişisel bilgilerini sadece hizmetlerin sunulması veya iyileştirilmesi amacıyla kullanır.

3.2. Kişisel bilgiler, yalnızca işbu sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanır.

4. GÜVENLİK

4.1. Şirket, Müşteri'nin kişisel bilgilerini korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır.

4.2. Ancak, İnternet üzerinden iletilen bilgilerin tam güvenliği garanti edilemez. Bu nedenle, Müşteri'nin kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olması önerilir.

5. DEĞİŞİKLİKLER

5.1. Şirket, bu gizlilik sözleşmesini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Şirket'in internet sitesinde veya diğer uygun iletişim kanallarında duyurulacaktır.

6. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

6.1. Bu gizlilik sözleşmesi Türk hukukuna tabidir.

6.2. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bu Gizlilik Sözleşmesi, Taraflar arasında karşılıklı rıza ile kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

Demir Pharma Kozmetik Ticaret A.Ş.